• Home
  • Blog
  • De rol van IT-applicaties in de bedrijfsvoering van een familiebedrijf
René Hol 01/26/2024

De rol van IT-applicaties in de bedrijfsvoering van een familiebedrijf

IT-applicaties vormen in familiebedrijven een cruciale rol bij de bedrijfsvoering. In het bijzonder ERP-systemen (Enterprise Resource Planning) staan hierbij centraal. Zij vormen de randvoorwaarde voor soepele bedrijfsprocessen. ERP-systemen leveren, samen met andere applicaties, de benodigde inzichten door middel van informatievoorziening over hoe ondernemingen presteren. Met de juiste rapportages en dashboards vanuit de data in de centrale systemen krijgt het management de stuurinformatie in handen om het bedrijf adequaat aan te kunnen sturen. In dit blog gaan we dieper in op de rol van IT-applicaties in de bedrijfsvoering van een familiebedrijf.

Onze tool van binnen zien? Vraag een demo aan!

In dit blog bespreken wij:

IT-applicaties in het familiebedrijf

Bedrijven staan onder continue druk om te innoveren. Een belangrijke drive daarbij is het digitaliseren van bedrijfsprocessen, maar ook van de producten en services die aangeboden worden. Tevens worden ze aangemoedigd om meer data-gedreven te acteren. De bestaande IT-architectuur binnen bedrijven is vaak ontoereikend om aan de strategische uitdagingen van de hedendaagse markten te blijven voldoen.

Gelijktijdig is er een bekende paradox tussen business en IT. De eisen aan IT komen vanuit de business. Maar daarnaast dwingt IT ook vernieuwing af binnen de business. De IT-geforceerde verandering raken niet zelden de cultuur van het bedrijf in termen van houding en gedrag van de mensen die er werken. Veelal wordt ingrijpende vernieuwing van het IT-landschap door de innovatiedrijvers binnen de onderneming gebruikt om verandering te initiëren. 

Lees ook: Hoe komt een familiebedrijf tot het besluit om op zoek te gaan naar een nieuw IT-systeem?

 

De eisen aan IT-applicaties

De eisen aan de informatievoorziening zijn binnen familiebedrijven vaak afwijkend ten opzichte van andere ondernemingen. De ondernemer staat binnen familiebedrijven doorgaans dicht bij de operatie. Deze heeft vaak ook een geheel eigen(zinnige) kijk op met welke data hij of zij de onderneming aanstuurt. Vaak zijn informatiesystemen hieromheen ingericht. Daarnaast zie je bij familiebedrijven dat de informatievoorziening over de bedrijfsvoering vermengd is met die vanuit het perspectief van de eigenaar. De doorsnee DGA (directeur-grootaandeelhouder) maakt daarentegen weinig onderscheid tussen deze beide perspectieven.

 

IT-innovaties in het familiebedrijf

Familiebedrijven staan er vaak niet voor in de rij om hun IT te innoveren. Binnen familiebedrijven zie je wel vaak een innovatiedrang op dit terrein bij de volgende generatie. Zij moeten echter acteren in een bedrijfscultuur die sterk vorm is gegeven door de generatie(s) voor hen. Het is geen uitzondering dat IT door een DGA toch vooral als kostenpost wordt gezien.  Maar omdat altijd geldt “IT follows strategy” gaan het stimuleren van IT-innovaties en het ontvouwen van sterke strategische visies hand-in-hand. Het kan tamelijk uitdagend voor de ‘Next Gen’ zijn om de leiding te nemen in strategie gedreven IT-innovatieprojecten. Zeer bepalend is hoeveel steun ze ontvangen van de zittende leiderschapsgeneratie.

 

IT-innovaties voor een succesvolle generatiewisseling

IT-innovatie maakt veel energie vrij. Van deze potentiële krachten kan een volgende generatie gebruik maken om processen te initiëren waarmee veranderingen binnen de onderneming gericht op de toekomst vorm worden gegeven. Dat gaat hen helpen om een eigen stempel te drukken op de cultuur van het bedrijf en dus om het bedrijf naar hun hand te zetten. IT kan daarmee als trigger fungeren voor een succesvolle generatiewisseling.

Het innoveren met en door IT en in het bijzonder met de grote integrale bedrijfsapplicaties als ERP is een noodzaak om strategisch op de rit te blijven en fit te zijn voor de toekomst. Het gaat immers om de continuïteit van de onderneming. En dit betekent in familiebedrijven dat het niet zuiver een vraagstuk van de onderneming is. Ook het perspectief en de rol van de familie en eigenaren moeten in ogenschouw worden genomen. Vaak gaat het om significante investeringen. Deze kunnen ‘zwaar op de maag’ liggen bij de eigenaren en een grote impact op de familie hebben. De affiniteit met IT en het bewustzijn van het belang is soms erg dun. De voorvechters van innovaties moeten hier tegen op boksen. En hoewel dit vaak de Next Gen in de familie is, gaat de stress over dit soort processen vaak verder dan alleen binnen de onderneming.  

Lees ook: De selectie van een IT-bedrijfsapplicatie binnen een familiebedrijf

 

Het verschaffen van inzicht met equimerio®

Werken aan bedrijfsbrede IT-applicaties zoals ERP leidt binnen het familiebedrijf tot een geheel eigen dynamiek. De trekkers binnen het bedrijf en hun adviseurs moeten in ogenschouw nemen hoe innovatie doorwerkt binnen de generaties. Welke familieleden hebben direct/indirect te maken met de verandering? Hoe zitten de huidige eigenaren in de wedstrijd? Tools binnen de software van equimerio® kunnen dit ondersteunen, zoals het Genogram en het Organogram. Ook de relaties binnen het Drie Cirkel Model kunnen specifiek op dit IT-vraagstuk worden geanalyseerd. De Scenarioplanner biedt daarnaast de ruimte om in een open discussie met elkaar de alternatieven af te wegen. Het verschaffen van inzicht in diverse facetten van een grote IT-transitie is de basis voor een beheerst en gedragen verloop binnen het familiebedrijf.
Gerelateerde berichten

Geen gerelateerde berichten gevonden.

René Hol 15 mei, 2024

De selectie van een IT-bedrijfsapplicatie binnen een familiebedrijf

De selectie van een IT-bedrijfsapplicatie binnen een familiebedrijf Wanneer je als (familie)bedrijf

René Hol 14 maart, 2024

Hoe komt een familiebedrijf tot het besluit om op zoek te gaan naar een nieuw IT-systeem?

Hoe komt een familiebedrijf tot het besluit om op zoek te gaan naar een nieuw IT-systeem? In veel

Vraag een gratis demo aan!

Benieuwd wat equimerio voor jouw familiebedrijf of voor jou als financieel adviseur kan betekenen?