Blog
René Hol

René Hol

René heeft als passie generieke ele­men­ten van professionele dienst­verle­ning waar mogelijk te stan­daar­diseren en te auto­ma­ti­se­ren en gelijktijdig meer focus te krijgen op het vraagstuk van de opdrachtgever. Het ontwerpen en implementeren van nieuwe bedrijfsmodellen, inclusief state-of-the-art supply chain-concepten, staan bovenaan zijn lijst. Als gevolg daarvan is hij een opinieleider op het gebied van bedrijfsapplicaties en IT, met name ERP.

Bottom Banner

Ontdek zelf de voordelen van de equimerio® toolset